SRBIJA I EU: partneri u podršci inovacija

4. Februar 2020.

Multifunkcionalna rukavica za osobe sa oštećenim vidom, edukativna platforma za decu školskog uzrasta, trake za pasivnu zaštitu od vatre koje su napravljene od recikliranih sirovina i bioloških materijala... samo su neke od inovacija koje će u narednom periodu razvijati preduzeća zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije i Vlade Republike Srbije kroz projekat Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima, vredan 4,5 miliona evra.

Na svečanosti INNOVATION DATE, Fond za inovacionu delatnost je danas predstavio 33 preduzeća kojima je odobreno finansiranje za razvoj inovacija u okviru Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija, u ukupnom iznosu od 4,1 miliona evra. Inovativni projekti za koje je odobreno finansiranje dolaze iz različitih industrijskih oblasti, a najviše iz oblasti softvera i izrade aplikacija, Internet of Thnigs. Većina podržanih posluje u Beogradu, zatim Novom Sadu i Kragujevcu.

Na svečanosti su se obratili ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Sem Fabrici.  

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ocenio je da je ključ razvoja u obrazovanju, nauci i inovacijama.

On je naveo i da javni poziv Fonda pokazuje da iz godine u godinu postoji sve veće interesovanje za programe podrške razvoju inovacija.

„Ulaganje u nauku, obrazovanje i u inovacije je ulaganje u našu budućnost. Siguran sam da napore i učinak Vlade već prepoznajete. Budžet za inovacije raste od 2017. godine, tako je za 2020. godinu opredeljeno više sredstava kako za Fond za inovacionu delatnost tako i za Fond za nauku“, rekao je ministar.

On je dodao i da srpska privreda stalno pokazuje inovativni potencijal i spremnost da se inovativne ideje pretoče u konkretne proizvode za kojima postoji potražnja na tržištu.

„Mala i srednja preduzeća čine okosnicu svake ekonomije i nosioci su 90 odsto privredne aktivnosti u svakoj državi. Ona predstavljaju ključni faktor ekonomskog rasta i stvaranja novih radnih mesta. Vlada Republike Srbije želi da, uz podršku Fonda za inovacionu delatnost, podstiče rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, kroz implementiranje novih tehnoloških rešenja i kreativnih ideja, tako da one postanu realan proizvod na tržištu. Tu posebno mislimo na oblast veštačke inteligencije, robotike, blokčejna, povezanih uređaja. Na ovaj način, primenom inovacija i digitalizacije u malim i srednjim preduzećima, ali i velikim sistemima, stvara se nova vrednost za srpsku ekonomiju i privredu“, rekao je Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj.

"Programi koje podržava Evopska unija kroz Fond za inovacionu delatnost postaju oslonac srpske ekonomije utemeljene na znanju. Isto to važi i za sektor nauke i istraživanja. Rezultati pred nama su izuzetni: prihodi finansiranih kompanija porasli su sa 6 miliona na 20 miliona evra u šest godina (+ 225%), stvoreno je 480 visokokvalifikovanih radnih mesta, izvoz je povećan za 8,4 miliona evra, podnešeno je više od 33 nacionalne i 25 međunarodnih patentnih prijava. Evropska unija je ponosna što je omogućila ove rezultate,“ rekao je ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Sem Fabrici.

Programi Fonda, od početka podržani sredstvima Evropske unije, nakon svoje pilot faze, zahvaljujući sredstvima iz nacionalnog budžeta obezbeđenim kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, postali su stalno dostupni mehanizam podrške Fonda. Kao takvi, oni su stalni oslonac podrške srpskoj privredi zasnovanoj na znanju, kao i naučno-istraživačkom sektoru. Finansijska podrška Evropske unije doprinela je razvoju privatnog i naučno-istraživačkog sektora u Srbiji, a posebno u segmentu trajnog povezivanja akademskog sa privatnim sektorom.

Direktor Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac je istakao: „Mala privreda i akademski sektor u Fondu imaju partnera za razvoj svojih inovacija. Fond pruža finansijsku podršku sa ciljem razvoja inovativosti i konkurentnosti naše privrede. Naravno, jaka potpora od strane Vlade, pre svega Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja i od strane Evropske unije, danas nam je omogućila da javnosti predstavimo nove inovacije, za koje sam siguran da će osvojiti tržišta. Ovom prilikom, čestitam im i želim da budu istrajni i uspešni u daljem radu. Fond će u narednom periodu raditi još intenzivnije, sa većim kapacitetima i, prateći potrebe naših korisnika, novim programima.“