Sprovođenje

Fond za inovacionu delatnost

Србија је једна од првих земаља у региону која је усвојила такозвани иновациони императив – идеју да успешно учествовање у светској привреди заснованој на знању подразумева способност прилагођавања и унапређивања технолошких и истраживачких капацитета заснованих на сарадњи јавног и приватног сектора.

Активан од 2011. године, Фонд за иновациону делатност је пионир у институционалном спровођењу овог императива у дело – првенствено увећањем капацитета стартапа и расположивих ресурса за њихов раст. Фонд је, тако, и део шире државне иновационе стратегије.

Визија Фондa је да, као кључни државни актер у развоју иновационог система Србије, допринесе привредном развоју земље подржавајући стварање иновација, јачање везе између науке и привреде, оснивање нових и оснаживање постојећих предузећа са иновативним потенцијалом, кроз различите финансијске инструменте.

Мисија Фондa је да подржава развој иновација кроз одговарајуће инструменте финансијске, техничке и саветовадне подршке, у циљу оснаживања иновативних предузећа и јачања везе између истраживања и развоја са једне и пословог сектора са друге стране, поштујући највише етичке, финансијске и пословне стандарде и праксе. 

Фонд има за циљ да унапређује везе између науке, технологије и привреде и доприноси подстицању развоја иновативног предузетништва и то тако што:

  • подржава иновативно предузетништво, посебно у раној фази развоја;
  • повезује научно-истраживачке организације и приватна предузећа ради развоја и комерцијализације иновација;
  • новим производима, технологијама и услугама омогућава излазак на тржиште;
  • утемељује дугорочну институционалну подршку државе иновативном предузетништву у сарадњи са међународним финансијским институцијама, организацијама, донаторима и приватним сектором.

Подршка Европске уније Фонду, од почетка његовог оперативног рада 2011. године, даје пресудан подстицај финансирању иновација у Србији и јачању веза између истраживачког и приватног сектора. Европска унија је из претприступних фондова (ИПА) за програме Фонда до сада издвојила је више од 13,2 милиона евра. Уједно, један од приоритета Владе Републике Србије је унапређење конкурентности науке, истраживања и иновација у функцији привредног развоја, што се огледа у обезбеђивању већих средстава за финансирање иновација посредством Фонда, нарочито од 2018. години.

Фонд за иновациону делатност је успоставио независну управљачку структуру са развијеним системом међународне ревизије пројеката и угледном Екпертском комисијом коју чине међународни стручњаци и стручњаци из дијаспоре са дугогодишњим искуством у вођењу технолошких компанија, научним истраживањима, комерцијализацији и инвестирању у иновације.

Од почетка рада до данас, преко Фонда је одобрено 15,8 милиона евра за 352 иноватини пројекат.  На јавне позиве за програме Фонда поднето је више од 1.300 пријава иновативних пројеката.

Подстицањем иновативног предузетништва и јачањем везе између науке и привреде Фонд за иновациону делатност, под окриљем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз свесрдну подршку Европске уније и Светске банке, улагаже велике напоре у стварању позитивног окружења ради подршке успостављању економије засноване на знању.

Konsultanti